کتاب ها

بنیاد ناصر کنعانی

•بالغ بر 300 مقاله ي علمي در مجلت معتبر بين المللي و کتب مختلف با عنوان هاي

Electroplating (Basic Principles, Processes and Practice .1
Electroplating and Electroless Plating of Copper & its Alloys .2
Die Geschichte Der Galvanotechnik .3
The Parthian Battery .4
Wirtschaftliche production in der Galvanotechnik .5
Werkstoffkunde für oberflächentechniker und Galvaniseure .6
Galvanotechnik Grundlagen, verfahvenund praxis einer schlÜssel technologie .7

مي باشد که تعدادي از اين کتب به زبان انگليسي هم ترجمه شده است.